MENU

Bilang pakikiisa sa patuloy na paglaban natin sa COVID-19, ang Santa Rosa (NE) Water District (SRWD) ay naglagay ng handwashing area sa Pamilihang Bayan ng Santa Rosa at sa Santa Rosa Central School na itinalagang Quarantine Area ng LGU.

image-1 image-1
Pamilihang Bayan ng Santa Rosa
image-1 image-1
Quarantine Area